TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 353
 • Trong tuần: 4 369
 • Tất cả: 209726
 • Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định số 187/QĐ-STP phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023

  Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện bất cập, vướng mắc trong lĩnh vực tư pháp để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

  Ngày 21/10/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1566/KL-TTr ngày 03/11/2021.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại UBND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

   Ngày 01/11/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực hộ tịch, chứng thực và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại UBND thị xã Hoàng Mai. Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra tại phòng tư pháp và UBND xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai.

 • Thực hiện thanh tra hành chính tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An

  Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, ngày 15/11/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 134/QĐ-STP về việc thanh tra hành chính tại Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

   Ngày 07/10/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Kỳ. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Tân Kỳ, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1564/KL-TTr ngày 03/11/2021.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

  Ngày 30/9/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1535/KL-TTr ngày 29/10/2021.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

   Ngày 06/10/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Chương. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thanh Chương, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1563/KL-TTr ngày 03/11/2021.

 • Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

  Ngày 12/10/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Con Cuông. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Con Cuông, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1565/KL-TTr ngày 03/11/2021.

 • Kết luận nội dung tố cáo đối với Công ty đấu giá hợp danh An Trà My

  Sở Tư pháp nhận được Đơn tố cáo của công dân về hành vi vi phạm pháp luật của Công ty đấu giá hợp danh An Trà My trong việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản tang vật phương tiện vi phạm hành chính (xe ô tô nhãn hiệu Mercedes - Benz, loại xe ô tô con, số loại E260, số khung LE4HG4HBXEL111926, số máy 271860*80291466*dung tích xi lanh của máy 1796 cc (1.8L), sản xuất năm 2013) vào ngày 30/3/2021 tại Công an huyện Nghĩa Đàn. Nội dung tố cáo: người tham gia đấu giá không đảm bảo đúng quy định.     Sau khi thụ lý, tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu người bị tố cáo giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu Sở Tư pháp đã có Kết luận số 1706/KL-STP ngày 19/11/2021

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.