Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 446
  • Trong tuần: 4 462
  • Tất cả: 209819
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021). Nhằm đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý tại địa phương, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An thông báo việc lựa chọn luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số lượng luật sư dự kiến lựa chọn: 03 luật sư

2. Điều kiện của luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý:

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo có đủ các điều kiện sau đây thì được nộp hồ sơ tham gia lựa chọn luật sư:

a) Không đang trong thời gian thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề luật sư;

b) Không bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

c) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức hành nghề luật sư nơi luật sư đang làm việc hoặc cơ quan, tổ chức mà luật sư ký kết hợp đồng lao động.

đ) Không thuộc trường hợp đã thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 mà chưa hết thời hạn 02 năm kể từ ngày có kết luận vi phạm. Cụ thể:

- Xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý; phân biệt đối xử người được trợ giúp pháp lý;

- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác từ người được trợ giúp pháp lý; sách nhiễu người được trợ giúp pháp lý;

- Tiết lộ thông tin về vụ việc trợ giúp pháp lý, về người được trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp người được trợ giúp pháp lý đồng ý bằng văn bản hoặc luật có quy định khác;

- Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý, trừ trường hợp quy định tại Luật này và quy định của pháp luật về tố tụng;

- Lợi dụng hoạt động trợ giúp pháp lý để trục lợi, xâm phạm quốc phòng, an ninh quốc gia, gây mất trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội;

- Xúi giục, kích động người được trợ giúp pháp lý cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện trái pháp luật.

3. Cách thức, tiêu chí, thang bảng điểm đánh giá hồ sơ: (theo mẫu đính kèm)

4. Yêu cầu về hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Giấy đề nghị tham gia lựa chọn ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó nêu rõ việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý và giới thiệu về quá trình hành nghề của luật sư, vụ việc tham gia tố tụng; kinh nghiệm tham gia trợ giúp pháp lý (theo mẫu đính kèm);

- Bản sao thẻ luật sư;

- Các tài liệu khác: Các tài liệu chứng minh cho các tiêu chí đánh giá như: Giấy khen, Bằng khen, giấy tờ chứng minh là người dân tộc thiểu số....

5. Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ:

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Từ ngày 10/4/2023 đến 29/4/2023 (các ngày làm việc trong tuần; buổi sáng từ 7h30-11h; buổi chiều từ 14h-17h) .

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An, số 56, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

c) Cách thức nộp hồ sơ:

Luật sư nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 01 bộ hồ sơ về Trung tâm. Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp thì ngày nộp là ngày ghi trên giấy biên nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày nộp được căn cứ theo ngày đến trên dấu của dịch vụ bưu chính.

6. Dự thảo hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý: (theo mẫu đính kèm)

Mọi vướng mắc, đề nghị liên hệ về Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: (02383.599.028) hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, số điện thoại: 0916.044.984 để được giải đáp./.

Tài liệu kèm theo:

* Quyết định số 111/QĐ-TGPL: ban hành cách thức, tiêu chí đánh giá lựa chọn Luật sư của TT TGPL tỉnh Nghệ An năm 2023: Tải về

* Mấu giấy đề nghị tham gia: Tải về

* Mẫu hợp đồng công tác: Tải về

 

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Nghệ An

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.