Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
593/KH-STP 07/04/2023 Rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về 0
386/KH-STP 14/03/2023 Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI
Lượt xem: 81
Tải về 0
345/KH-STP 08/03/2023 Chuyển đổi số Sở Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 76
Tải về 0
285/KH-STP 28/02/2023 Kế hoạch tuyên tuyền cải cách hành chính Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về 0
269/KH-STP 24/02/2023 KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 59
Tải về 0
269/KH-STP 24/02/2023 Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 63
Tải về 0
216/KH-STP 16/02/2023 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về 0
1574/KH-STP 11/11/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số Sở Tư pháp đến năm 2025
Lượt xem: 128
Tải về 0
695/KH-UBND 10/10/2022 Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm thực hiện ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 119
Tải về 0
1099/KH-STP 19/07/2022 Tổ chức hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 150
Tải về 0
146/KH-STP 11/02/2022 Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Tư pháp năm 2022
Lượt xem: 334
Tải về 0
149/KH-STP 11/02/2022 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 của Sở Tư pháp Nghệ An
Lượt xem: 206
Tải về 0
131/KH-STP 27/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 178
Tải về 0
130/KH-STP 27/01/2022 Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 175
Tải về 0
1908/KH-STP 22/12/2021 Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Sở Tư pháp giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 171
Tải về 0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.