TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

image advertisementimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 4 373
  • Tất cả: 209730
Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Vinh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023

Sau 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) có hiệu lực thi hành, công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Vinh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đã quan tâm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Luật PBGDPL; ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai đầy đủ, chất lượng các đề án, chương trình, kế hoạch về PBGDPL của Trung ương, tỉnh và thành phố; phát huy được vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố định hướng, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai công tác PBGDPL; xây dựng được những mô hình điển hình về hoạt động PBGDPL; ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động PBGDPL; quan tâm thực hiện tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, trong các trường học; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nghiêm túc, tích cực, ngày càng đi vào nề nếp với nhiều hoạt động sôi nổi, đa dạng phong phú, thiết thực.

          Năm 2022, để tạo dấu ấn rõ nét, nổi bật cho những hoạt động có ý nghĩa đánh dấu 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Vinh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện: Gần 70 văn bản triển khai công tác PBGDPL được ban hành; Hội đồng phối hợp PBGDPL được củng cố, kiện toàn, quy chế hoạt động của Hội đồng được sửa đổi, bổ sung phù hợp; duy trì thường xuyên việc định hướng sinh hoạt Ngày Pháp luật hàng tháng, Ngày Pháp luật hàng năm; rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; biên soạn và cấp phát bộ tài liệu: “Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố”. Xây dựng và ra mắt mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh mạng”.

UBND thành phố đã chú trọng triển khai tích cực, có hiệu quả nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, PBGDPL. Năm 2022, thành phố đã tổ chức hơn 600 cuộc PBGDPL trực tiếp, thu hút hơn 100 nghìn lượt người tham dự; tổ chức 18 cuộc thi với gần 15 nghìn lượt người dự thi; cấp phát hơn 48 nghìn bản tài liệu tuyên truyền PBGDPL. Hình thức tuyên truyền pháp luật còn được thực hiện thông qua việc lồng ghép tại “Bản tin thành phố Vinh” - ấn phẩm do Thành ủy Vinh chủ trì phát hành hàng tháng, được cấp phát phục vụ sinh hoạt định kỳ của các chi bộ từ thành phố đến tận các khối, xóm. Năm 2022, UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ “Mỗi phòng, ngành, đơn vị Thành phố tham mưu xây dựng một mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật; mỗi phường, xã phải có ít nhất một mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động có hiệu quả”. Bên cạnh các mô hình điển hình sẵn có, các mô hình PBGDPL mới tích cực được xây dựng và đưa vào hoạt động như: Mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”; “Khu dân cư an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; “Trường học an toàn phòng cháy chữa cháy”; “Đoàn thanh niên với kiến thức pháp luật”; “Thời sự pháp luật”; “Nông dân với pháp luật”; “Thanh, thiếu niên với pháp luật”; “Đoàn thanh niên với kiến thức pháp luật”; “Chi, tổ phụ nữ 5 có 3 sạch”; “Tuyến phố văn minh kiểu mẫu”; “Nâng cao hoạt động của hệ thống truyền thông cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”; “Giáo họ Ân Hậu chung tay trong công tác phòng, chống tội phạm và đẩy lùi tội phạm về ma túy”...

Với xu thế phát triển của thời đại, UBND thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PBGDPL hướng tới xây dựng Chính phủ số, Chính phủ điện tử. Nhiều tin, bài tuyên truyền đã được đăng tải lên Chuyên mục PBGDPL trên Trang thông tin điện tử của thành phố và hệ thống Trang thông tin điện tử các phường, xã; thiết lập và đưa vào sử dụng địa chỉ facebook “PBGDPL thành phố Vinh”; các fanpage tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn thành phố đều có hàng chục nghìn lượt theo dõi.

UBND thành phố cũng tập trung tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, trong các trường học thông qua các cuộc thi rung chuông vàng, thi vẽ tranh, thi trực tuyến thu hút đông đảo học sinh tham gia. Lồng ghép công tác tuyên truyền qua các Hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân về vấn đề chính sách pháp luật; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của người dân; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, tiếp dân, giải quyết khiếu nại – tố cáo, hòa giải cơ sở...Năm 2022, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng cho 17 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình, tiêu biểu trong công tác PBGDPL.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới trên địa bàn phố, cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như sau:

Thứ nhất, tiếp tục phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, thực hiện có nề nếp Ngày Pháp luật Việt Nam; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác PBGDPL, xác định đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị.

Thứ hai, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các đề án, chương trình, kế hoạch PBGDPL.

Thứ ba, tập trung xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình PBGDPL; nghiên cứu đổi mới, linh hoạt, sáng tạo trong phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế nhằm mang lại chất lượng, hiệu quả cao và thiết thực.

Thứ tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.Tận dụng những ưu thế của thời đại công nghệ 4.0 để tạo ra những bước chuyển rõ nét cho công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Thứ năm, tiếp tục tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những người tham gia thực hiện công tác PBGDPL. Giao nhiệm vụ cụ thể đồng thời theo dõi, đánh giá, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy được vai trò của lực lượng chủ công trong lĩnh vực tuyên truyền, PBGDPL.

Thứ sáu, có biện pháp đảm bảo nguồn lực kinh phí từ ngân sách nhà nước đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời đa dạng hóa các nguồn lực xã hội, thu hút luật sư, luật gia, chuyên gia pháp luật tham gia công tác PBGDPL tại địa phương.

Với việc tập trung thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, hi vọng trong thời gian tới công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố Vinh sẽ có những bước tiến đột phá, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, giảm thiểu số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố. Đồng thời, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, xã hội cho tỉnh nhà./.

Phan Trang - Phó Trưởng phòng Tư pháp Tp Vinh
Tin liên quan
1 2 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.