TIN MỚI
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

image advertisementimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 3 134
  • Tất cả: 294613
Thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
Ngày 30/9/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1535/KL-TTr ngày 29/10/2021.

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 54/2015/NĐ-CP, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ; Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, ngày 13/8/2021, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 102/QĐ-STP về việc thanh tra lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021.

 Ngày 30/9/2021, Đoàn thanh tra đã thực hiện thanh tra chuyên ngành lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong. Đoàn thanh tra do Sở Tư pháp chủ trì, có sự phối hợp của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh). Sau khi thực hiện việc kiểm tra về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành đã có Báo cáo về kết quả thanh tra, đồng thời tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Kết luận thanh tra số 1535/KL-TTr ngày 29/10/2021.

Theo nội dung Kết luận thanh tra, trong quá trình thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong đã đạt được một số kết quả nhất định như sau:

Chi nhánh đã chấp hành khá tốt các quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm; Mở sổ theo dõi đăng ký giao dịch bảo đảm, tiếp nhận và trả hồ sơ đúng thời gian quy định; Lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm đầy đủ theo thứ tự thời gian; Thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ theo quy định; Thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An về quy định phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Một số hồ sơ phiếu yêu cầu xóa thế chấp đã có chữ ký và con dấu của bên nhận thế chấp, tuy nhiên bên đăng ký thế chấp không ký, ghi rõ họ tên;

- Một số hồ sơ tại phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp không điền đầy đủ các thông tin như: người yêu cầu đăng ký, ngày tháng năm lập hợp đồng, đối tượng được miễn phí; thời điểm ngày tháng có hiệu lực phần chứng nhận của cơ quan đăng ký;

- Một số hồ sơ đăng ký thế chấp, cơ quan chứng nhận ghi không đúng nội dung (thế chấp QSD đất nhưng chứng nhận thêm tài sản gắn liền với đất); Tại phần chứng của cơ quan đăng ký không nêu rõ loại hình thế chấp là gì, thủ trưởng cơ quan đăng ký, ký nhưng không ghi rõ họ, tên.

- Tên Ngân hàng tại phiếu yêu cầu đăng ký và hợp đồng không trùng với tên con dấu.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong chủ yếu do nắm bắt các quy định của pháp luật chưa kịp thời, chưa có sự phối hợp nhuần nhuyễn với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, đồng thời chưa gây ra hậu quả. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong đã tiếp thu các nội dung Đoàn thanh tra đã nêu và cam kết khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế Đoàn đã nêu và thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng quy định pháp luật trong thời gian tới.

Tại bản Kết luận, Giám đốc Sở Tư pháp đã kiến nghị có những thông tin trao đổi với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Quế Phong nghiêm túc, kịp thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu và có báo cáo kết quả khắc phục sau thanh tra gửi về Sở Tư pháp (qua Thanh tra Sở) trước ngày 20/11/2021.

Phạm Thị Hiền Lương - Sở Tư pháp Nghệ An
Tin liên quan
 
12345678910...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH NGHỆ AN

Trưởng ban biên tập: Ông Nguyễn Công Hoan - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3 842 283/ Email: tp@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 56 Nguyễn Thị Minh Khai - Hưng Bình - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An (hoặc tuphap.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.